Programi

Centar za poduku HELENA specijaliziran je za matematičke obrazovne programe, kao i za obrazovne programe s ciljem razvoja kapaciteta za funkcionalno učenje. Naši obrazovni programi namijenjeni su predškolcima, učenicima svih uzrasta, studentima i odraslima, kao i tvrtkama.
 

››› UPISI U TIJEKU ‹‹‹

MOZGAVCI

Prednost učenja matematike u našoj školi je učenje metodom modela pomoću koje djeca vizualiziraju apstraktne matematičke odnose i različite probleme pomoću opipljivih modela i slikovnih prikaza. Nastava je za naše Mozgavce organizirana tako da matematika djeci bude pristupačna, jasna i zanimljiva što, osim primjenom posebnih računaljki, postižemo učenjem kroz slike i modele, crtanje i ciljane igre. Uz navedene matematičke vještine, djeca dodatno razvijaju svoje logičko i kreativno razmišljanje te sposobnosti zaključivanja rješavanjem pomno osmišljenih matematičkih zagonetki i brojevnih priča. Zadaci i problemi idu od jednostavnijih do kompleksnije formuliranih, kojima se djecu potiče na zajedničku raspravu i timsko pronalaženje konačnog rješenja.

Jedinstvenost i superiornost ovog programa ogleda se i u primjeni inovativnih tehnologija. Korištenjem posebno osmišljenih web aplikacija pruža se učinkovita podrška kućnom radu pa tako polaznici putem web platforme rješavaju domaće zadaće, uvježbavaju stečena znanja i vještine, prate svoj napredak i sudjeluju u posebno osmišljenom sustavu nagrađivanja. Kognitivni učinci postignuti učenjem i pohađanjem ovog programa ne gube se završetkom školovanja, već postaju trajne sposobnosti i vještine koje naši polaznici zadržavaju tijekom cijeloga života.

ŠKOLA VEDSKE MATEMATIKE

Vedska matematika matematiku čini znatno jednostavnijom i time maksimalno user-friendly. Vedska matematika predstavlja tzv. „jednorednu“ matematiku što znači da daje rješenje matematičkih operacija u samo jednom redu, a često je računanje moguće provesti i mentalno (u glavi, bez olovke i papira), dok klasične metode zahtijevaju nekoliko koraka što komplicira cijeli račun i podložno je greškama. 

Kako se vedska matematika ne uči u hrvatskim školama, učenici koji prođu ovaj program sigurno će imati više samopouzdanja u školi te će postizati bolje rezultate na ispitima, a posebno na prijemnom ispitu i kasnije na fakultetu. 

Bitno je napomenuti da se ovdje ne radi o trikovima za računanje; vedska matematika je apsolutno kompletan matematički sustav. Poznavanje više od jednog načina računanja omogućava dublje sagledavanje i razumijevanje matematike. Mentalni pristup koji se koristi kroz ovaj program razvija mentalnu sposobnost pojedinca i razvija pamćenje. Osim toga, matematika odjednom postaje jednostavnija i zabavnija! 

UZLET U MUDRO UČENJE

Obrazovni program Uzlet u mudro učenje omogućava djeci vrhunsku pripremu za nadolazeću interak­ci­ju sa školskim aktivnostima.

Dijete u sklopu ovog programa vježba svoju kondiciju i spremnost za kontinu­i­ra­ni rad u školskom okruže­nju, podiže svoje samopouzdanje u područjima u kojima će u školi biti primorano postavljati se naspram svog postignuća, a razvija i osjećaj od­go­vornosti – i za ono što je već učinjeno, kao i za ono što tek treba učiniti.

Ključni doprinos ovog obrazovnog programa ogleda se u razvoju tzv. školskih pred­vještina kod djeteta. Cilj programa, dakle, nije unaprijed naučiti či­ta­ti, pisati ili računati – prije škole, već da dijete dođe na takvu razinu da u školi re­la­tiv­no lako savladava te kon­kret­ne vještine, onda kada se to od djeteta to očekuje. Predvještine čitanja, pisanja i računanja razvijaju se kroz kreativno osmišljene, zani­mlji­ve aktivnosti, koje pospješuju pravilno držanje olovke i preciznost, te generalni razvoj kapaciteta za komunikaciju kod djece – u području slušanja, prezentacije i su­rad­nje.

Sve ovo predstavlja odličan preduvjet za savladavanje bilo koje konkretne školske vje­šti­ne, ali tako da dijete osjeća radost vlastitog postignuća.

KLUB MUDROG UČENJA

Klub mudrog učenja namijenjen je svima koji su završili program Škole brzog čitanja i mudrog učenja i žele nastaviti njegovati naučene vještine i tehnike, ali i naučiti neke nove, napredne tehnike koje razvijaju funkcionalno učenje.

Članovi Kluba mudrog učenja imaju priliku u opuštajućem ambijentu i prigodno uređenim učionicama uz superviziju našeg stručnog nastavnog kadra raditi na svojim materijalima – lektirama, školskom gradivu, studentskim materijalima, poslovnim materijalima ili jednostavno na knjigama i materijalima koje koriste u slobodno vrijeme.

Učiti je lako – mi znamo kako!

Novosti

Obrazovni programi “Mozgavci” i “Škola brzog čitanja i mudrog učenja” koje provodimo u sklopu Centra za poduku HELENA, pozitivno su ocijenjeni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, koji su dali pozitivno stručno mišljenje za ove obrazovne programe i suglasnost za njihovu provedbu.

 

Na svečanoj dodjeli jedinstvenih franšiznih nagrada na hrvatskom i regionalnom tržištu, međunarodni stručni žiri Franchise Brand Leader Award je, u konkurenciji od 220 franšiza koje posluju na hrvatskom tržištu, nagradio njih 8, a među njima i naše Mozgavce!

 

Međunarodna “Škola brzog čitanja i mudrog učenja”, koju u RH predstavlja Centar za poduku HELENA, dobitnica je prestižne nagrade Franchise Brand Leader Award u kategoriji NAJBOLJA REGIONALNA FRANŠIZA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU!

 

Škola brzog čitanja i mudrog učenja ponosan je vlasnik Certifikata franšizne izvrsnosti još od 2020. godine!