Programi

U sklopu našeg Centra provodimo nekoliko različitih obrazovnih programa MOZGAVCI s ciljem razvoja mozga, kreativnosti, mašte, logike, razumijevanja i rješavanja problema, samopouzdanja i ZNANJA.
Specijalizirani smo za matematičke programe, kao i obrazovne programe s ciljem razvoja kapaciteta za funkcionalno učenje – za predškolce, učenike, studente, tvrtke i odrasle.
 

››› UPISI U TIJEKU ‹‹‹

MOZGAVCI

Prednost učenja matematike u našoj školi je učenje metodom modela pomoću koje djeca vizualiziraju apstraktne matematičke odnose i različite probleme pomoću opipljivih modela i slikovnih prikaza. Nastava je za naše Mozgavce organizirana tako da matematika djeci bude pristupačna, jasna i zanimljiva što, osim primjenom posebnih računaljki, postižemo učenjem kroz slike i modele, crtanje i ciljane igre. Uz navedene matematičke vještine, djeca dodatno razvijaju svoje logičko i kreativno razmišljanje te sposobnosti zaključivanja rješavanjem pomno osmišljenih matematičkih zagonetki i brojevnih priča. Zadaci i problemi idu od jednostavnijih do kompleksnije formuliranih, kojima se djecu potiče na zajedničku raspravu i timsko pronalaženje konačnog rješenja.

Jedinstvenost i superiornost ovog programa ogleda se i u primjeni inovativnih tehnologija. Korištenjem posebno osmišljenih web aplikacija pruža se učinkovita podrška kućnom radu pa tako polaznici putem web platforme rješavaju domaće zadaće, uvježbavaju stečena znanja i vještine, prate svoj napredak i sudjeluju u posebno osmišljenom sustavu nagrađivanja. Kognitivni učinci postignuti učenjem i pohađanjem ovog programa ne gube se završetkom školovanja, već postaju trajne sposobnosti i vještine koje naši polaznici zadržavaju tijekom cijeloga života.

ŠKOLA VEDSKE MATEMATIKE

Vedska matematika matematiku čini znatno jednostavnijom i time maksimalno user-friendly. Vedska matematika predstavlja tzv. „jednorednu“ matematiku što znači da daje rješenje matematičkih operacija u samo jednom redu, a često je računanje moguće provesti i mentalno (u glavi, bez olovke i papira), dok klasične metode zahtijevaju nekoliko koraka što komplicira cijeli račun i podložno je greškama. 

Kako se vedska matematika ne uči u hrvatskim školama, učenici koji prođu ovaj program sigurno će imati više samopouzdanja u školi te će postizati bolje rezultate na ispitima, a posebno na prijemnom ispitu i kasnije na fakultetu. 

Bitno je napomenuti da se ovdje ne radi o trikovima za računanje; vedska matematika je apsolutno kompletan matematički sustav. Poznavanje više od jednog načina računanja omogućava dublje sagledavanje i razumijevanje matematike. Mentalni pristup koji se koristi kroz ovaj program razvija mentalnu sposobnost pojedinca i razvija pamćenje. Osim toga, matematika odjednom postaje jednostavnija i zabavnija! 

UZLET U MUDRO UČENJE

Obrazovni program Uzlet u mudro učenje omogućava djeci vrhunsku pripremu za nadolazeću interak­ci­ju sa školskim aktivnostima.

Dijete u sklopu ovog programa vježba svoju kondiciju i spremnost za kontinu­i­ra­ni rad u školskom okruže­nju, podiže svoje samopouzdanje u područjima u kojima će u školi biti primorano postavljati se naspram svog postignuća, a razvija i osjećaj od­go­vornosti – i za ono što je već učinjeno, kao i za ono što tek treba učiniti.

Ključni doprinos ovog obrazovnog programa ogleda se u razvoju tzv. školskih pred­vještina kod djeteta. Cilj programa, dakle, nije unaprijed naučiti či­ta­ti, pisati ili računati – prije škole, već da dijete dođe na takvu razinu da u školi re­la­tiv­no lako savladava te kon­kret­ne vještine, onda kada se to od djeteta to očekuje. Predvještine čitanja, pisanja i računanja razvijaju se kroz kreativno osmišljene, zani­mlji­ve aktivnosti, koje pospješuju pravilno držanje olovke i preciznost, te generalni razvoj kapaciteta za komunikaciju kod djece – u području slušanja, prezentacije i su­rad­nje.

Sve ovo predstavlja odličan preduvjet za savladavanje bilo koje konkretne školske vje­šti­ne, ali tako da dijete osjeća radost vlastitog postignuća.

KLUB MUDROG UČENJA

Klub mudrog učenja namijenjen je svima koji su završili program Škole brzog čitanja i mudrog učenja i žele nastaviti njegovati naučene vještine i tehnike, ali i naučiti neke nove, napredne tehnike koje razvijaju funkcionalno učenje.

Članovi Kluba mudrog učenja imaju priliku u opuštajućem ambijentu i prigodno uređenim učionicama uz superviziju našeg stručnog nastavnog kadra raditi na svojim materijalima – lektirama, školskom gradivu, studentskim materijalima, poslovnim materijalima ili jednostavno na knjigama i materijalima koje koriste u slobodno vrijeme.

Učiti je lako – mi znamo kako!

Novosti

Matematički obrazovni program MOZGAVCI nakon složenog postupka verifikacije pozitivno je ocjenjen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske koja je dala pozitivno stručno mišljenje za ovaj matematički obrazovni program, temeljem čega je nadležno Ministarstvo dalo Centru za poduku HELENA d.o.o. suglasnost za provedbu obrazovnog programa MOZGAVCI.

 

 

Škola brzog čitanja i mudrog učenja, koju u RH kao vlasnik masterfranšize predstavlja Centar za poduku HELENA, dobitnica je prestižne nagrade FRANCHISE BRAND LEADER AWARD u kategoriji NAJBOLJA REGIONALNA FRANŠIZA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU !

 

Škola brzog čitanja i mudrog učenja ponosan je vlasnik Certifikata franšizne izvrsnosti od 2020. godine !