Kontakt

Home / Kontakt

UPRAVA I Upisni centar

ADRESA

Velika Gorica, A.K.Miošića 23A / 1. kat

TELEFON

099/2202-928

e-pošta

centarHELENA@gmail.com